Eindhoven Jurist - Over Ons

Cornelia_Veldman Eindhoven Jurist is het bedrijf van mr. Cornelia Veldman. Zij heeft jarenlange juridische ervaring en benadert alle zaken met een kritische, neutrale blik. Waar nodig maakt zij gebruik van de expertise van andere juristen dan wel advocaten, waardoor een vraagstuk altijd die behandeling krijgt, die het verdient. Het werkgebeid van Eindhoven Jurist beperkte zich voorheen tot regio 040 (Eindhoven en omgeving), maar is inmiddels uitgebreid tot ver daarbuiten. Dicht bij huis terecht kunnen met je juridische problemen scheelt flink in de wederzijdse reistijden en transportkosten. Betaalbare deskundigheid om de hoek en onze juriste mr. Cornelia Veldman kan desgewenst gewoon bij u langskomen.

Eindhoven Jurist is een bureau zonder opsmuk of prietpraat. We houden van helderheid vooraf en lopen niet te koop met behaalde resultaten. Want dat werkt in de meeste gevallen alleen maar prijsopdrijvend en daar zijn we niet van. Of het nu een probleem c.q. conflict is dat we moeten oplossen voor een bedrijf of een persoon, maakt ons niet uit. We hanteren altijd een scherp tarief dat veel lager ligt dan door veel collega’s berekend wordt. Eindhoven Jurist wil graag voor iedereen betaalbare juridische hulp bieden.

Onze werkwijze is misschien anders dan die van de traditionele advocatuur waarin nog wordt gewerkt volgens het uurtje-factuurtje principe met een uurtarief van gemiddeld tussen de 200 en 300 euro exclusief BTW. En dan is het aan het eind van de rit maar afwachten hoe hoog de rekening wordt. Daardoor kunnen de totale kosten flink uit de hand lopen. Eindhoven Jurist werkt veel simpeler. We bepalen vooraf wat de kansen zijn om het conflict naar tevredenheid op te kunnen lossen en we geven eerlijk advies over de slagingskans ervan. Niet procederen en je verlies nemen is soms helaas de beste optie en dat geven we dan ook eerlijk aan. Want op extra uitgaven zonder opbrengst zit niemand te wachten. En onze advieskosten vallen mee. In verreweg de meeste gevallen blijven die beperkt tot 120 euro. Zonder extra verrassingen achteraf. Maak dus vooral eens kennis met onze nuchtere, maar eigentijdse aanpak!

Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van Eindhoven Jurist van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK en ook hieronder na te lezen. Onze klanten verklaren automatisch deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
Lees onze algemene voorwaarden

Copyright

Eindhoven Jurist behoudt zich ten aanzien van alle op deze website geplaatste content het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Om die reden is (gedeeltelijke) openbaarmaking, verspreiding en/of verveelvoudiging van tekst-, audio- dan wel beeldcontent afkomstig van deze website, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Eindhoven Jurist, niet toegestaan.

Disclaimer

Vorm en inhoud van deze website zijn door Eindhoven Jurist met uiterste zorgvuldigheid gekozen. Indien deze website (deels) niet naar behoren functioneert en/of gegevens op deze website onjuist of onvolledig zijn, kunnen noch Eindhoven Jurist noch webdesigner Benul dB aansprakelijk worden gesteld voor de (in)directe schade, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  +31 (0)40 - 24680 78

 • Email:
  info@eindhovenjurist.nl

 • Correspondentie-adres:
  Eindhoven Jurist
  Postbus 565
  5600 AN Eindhoven